Skip to content Skip to footer

Kişisel Verilere İlişkin Gizlilik Politikası

Değerli müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve üyelerimiz;

Sade Girişim A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Sade Girişim A.Ş. olarak kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Sade Girişim A.Ş. mağazası Be Water Coffee&Book Store ve www.bewaterbookcafe.com internet sitesi (Site) kapsamındaki kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin genel aydınlatma metnimizi aşağıda sizlerin bilgisine sunuyoruz. Bununla birlikte,

Siteye üye olmanız halinde, site üyesi (Site Üyesi) olarak işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine www.bewaterbookcafe.com linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sitede alışveriş yapmanız halinde işlenecek kişisel verileriniz hakkında aydınlatma metnine www.bewaterbookcafe.com linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Sade Girişim A.Ş. olarak; site kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla sitede çerezler kullanmaktayız. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı çerez politikasına www.bewaterbookcafe.com linki üzerinden erişebilirsiniz.

Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK’da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu metinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

Sade Girişim A.Ş. Mağazası Ziyaretçisi

CCTV kamera görüntüsü

Sade Girişim A.Ş. Mağazası Müşterisi

CCTV kamera görüntüsü

Kimlik bilgisi (Ad soyad)

Telefon numarası (Talep ettiğiniz hizmet/işlem gerektirdiği takdirde)

Alışveriş Bilgisi (Alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, içeriği, ödeme şekli, fatura bilgileri vs.)

Alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı bilgileri (Sade Girişim A.Ş. tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

Çevrimiçi Ziyaretçi

 IP adresi

Çevrimiçi Misafir/Üye Müşteri

Kimlik bilgisi (ad soyad)

İletişim bilgisi (Cep telefonu numarası, e-posta adresi, birbirinden farklı ise adres, fatura adresi, teslimat adresi)

Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, içeriği, ödeme şekli, fatura bilgileri vs.)

Alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı bilgileri (Sade Girişim A.Ş. tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

Alışveriş işleminize ilişkin log kayıtları ve IP adresiniz

Site Üyesi

Kimlik Bilgisi (Ad soyad)

Siteye üye olurken belirleyeceğiniz şifreniz

İletişim Bilgisi (e-posta adresi ve cep telefonu numarası)

Adres bilginiz (Gelecek siparişlerde de kullanmak amacıyla adres bilginizi kaydetmeniz halinde.)

Doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi (Opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde.)

Siteyi kullanımınıza ilişkin log kayıtlarınız

Lokasyon veriniz (İnternet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde)

Sipariş bilgileriniz (Verdiğiniz siparişler, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz)

Cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri

Talep ve Şikayet İletenler

Kimlik Bilgisi (Ad soyad)

İletişim Bilgisi (e-posta adresi ve cep telefonu numarası)

Şikayet ve Talep içeriği

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

KVKK uyarınca Sade Girişim A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Sade Girişim A.Ş. olarak kişisel verilerinizi şu sebeplerden dolayı işliyoruz:

Ortak amaçlar;

Hukuk, e-ticaret, bilişim teknolojileri gibi departmanların faaliyetleri kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla, Hukuk departmanının faaliyetleri kapsamında site üyesi, mağaza/site ziyaretçileri ve müşterileri, talep ve şikayet iletenler ve diğer online platformların kullanıcıları ile Sade Girişim A.Ş. arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla, Sade Girişim A.Ş.’nin e-ticaret, pazarlama, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, site üyeliği ya da Sade Girişim A.Ş.’ye başka kanallardan vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin/diğer üyeliğinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak yoluyla, kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla, Sade Girişim A.Ş.’nin hukuk, e-ticaret, bilişim teknolojileri gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmaları amacıyla kişisel verilerinizi işlemek amacıyla, Pay sahiplerinin takip işlemlerinin yapılması, genel kurul katılımcılarını belirlemek ve tescil işlemlerinin yapılması amacıyla, Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla işlemekteyiz.

Mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde;

Mağazada gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, Sade Girişim A.Ş. ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla işleyeceğiz.

Mağazamızdan ve site üzerinden alışveriş yapmanız halinde;

Pazarlama, satış departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmenin akdedilmesi, fatura düzenlenmesi, site üzerinden satın almış olduğunuz ürünün adresinize gönderilmesi, ödeme alınması, bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde sorun ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçilebilmesi ve sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlarla işleyeceğiz.

Siteye üye olmanız halinde;

Sade Girişim A.Ş.’nin pazarlama, e-ticaret, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, siteye üye girişinin yapılabilmesi amacıyla, üye olarak site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek, bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek, sizinle imzalayacağımız üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla işleyeceğiz.

Talep ve şikayetlerinizi Sade Girişim A.Ş.’ye iletmeniz halinde;

Sizden gelecek soruları yanıtlayabilmek, talep ve şikayetlerinizi sonuçlandırabilmek, müşteri memnuniyeti sağlayabilmek, ürün değişim, iade ve transfer prosedürünün uygun şekilde işleyişini sağlayabilmek ve bu süreçleri takip edebilmek, müşterilerle ilgili süreçlerin mükemmelleştirilmesi ve müşteriyle ilgili şirket içi süreçleri daha iyi yönetebilmek gibi amaçlarla işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Sade Girişim A.Ş. ile imzalayacağınız www.bewatercookcafe.com üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve mağazamızdan ürün satın almanız halinde Sade Girişim A.Ş. ile aranızda kurulacak satış sözleşmesine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ticari iletişim veya lokasyon verilerinizin işlenmesi için açık rıza vermeniz halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak;

Mağazalarımızı ziyaret etmeniz halinde kayıt yapan CCTV sistemi aracılığıyla CCTV görüntünüzü otomatik yöntemlerle, Mağazalarımızdan veya site üzerinden yaptığınız alışverişlere ilişkin bilgilerin Sade Girişim A.Ş.’nin sistemine kaydedilmesi yoluyla otomatik yöntemlerle, Online platformlarımızı ziyaret etmeniz, site veya online platformlar üzerinden siteye üye olmanız veya işlem yapmanız halinde ya da sosyal medya hesapları kanalıyla üyelik hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin Sade Girişim A.Ş. ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yöntemlerle, Sade Girişim A.Ş.’ye; yapacağınız yaptığınız her türlü talep ve şikayetler aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Sade Girişim A.Ş. olarak kişisel verilerinizi ancak işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;

Alışverişlerinizle, site üyeliklerinizle veya mağazalarımızla ilgili şikayet, öneri ve talepleriniz hakkında bizimle iletişime geçmeniz halinde sizinle tekrar iletişime geçmek amacıyla, adres ve iletişim bilgileriniz satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak amacıyla veya bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız. Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız. Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Sade Girişim A.Ş. tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde;

kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla Sade Girişim A.Ş.’nin yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.

Kullanmakta olduğumuz müşteri ilişkileri yöntemi sistem sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel verilerinizi KVKK’nın 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarmayız.

Sade Girişim A.Ş. olarak kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarırken her halükarda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Sade Girişim A.Ş. tarafından verilerinizin işlendiği ve Sade Girişim A.Ş.’nin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Yeniköy Mah. Yeniköy Sok. No:451 Karesi, Balıkesir adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine KEP iletisi göndermek, yardımcı güvenli elektronik imza ya da Sade Girişim A.Ş’ye daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@bewaterbookcafe.com adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)   Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Sade Girişim A.Ş’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 4. g) Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

ğ)   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvuruda;

 1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç)   Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

Sohbeti Aç
Yardım ister misiniz ?
Merhaba,
KVKK ile ilgili bilgi almak ister misiniz ?